دانشجوی گرامی:

1-     نام کاربری ورود به سامانه شماره دانشجویی و
کلمه عبور شماره شناسنامه می باشد.

 

ردیف

عنوان

تاریخ

1

ارائه درخواست مرخصی تحصیلی

14 مرداد الی 14 شهریورماه1400

2

انتخاب واحد کلیه ورودی های 97 و ماقبل (اینترنتی)

14 تا 17 شهریور 1400

3

انتخاب واحد معرفی به استاد (حضوری)

14 تا 17 شهریور 1400

4

انتخاب واحد کلیه ورودی های 98 (اینترنتی)

18 تا 21 شهریور 1400

5

انتخاب واحد کلیه ورودی های 99 (اینترنتی)

22 و 24 شهریور 1400

6

انتخاب واحد با تاخیر کلیه ورودی ها (اینترنتی)

25 و 26 شهریور 1400

7

شروع کلاس ها

27 شهریور 1400

8

رفع اشکال انتخاب واحد(حضوری)

27 تا 31 شهریور 1400

9

حذف و اضافه(اینترنتی)

3 و 4 مهر 1400